Julemøte og opptak av nye medlemmer

Julemøte og opptak av nye medlemmer

Publisert av Knut Bakke den 26.01.21.

På julemøte ble det tatt opp to nye medlemmer.

Anne Karin Joten og Erling Utnes. Det ble også delt ut 100 % frammøte merker.
Fra venstre stående: Tove Bygdevoll - Annie Botenmark - Willy Bygdevoll - Knut Ola Nergård - Birger Klausen - Terje Johansen - Kjell Petter Kollberg og Torgeir Jensen.

Foto øverst: Sermonimester Willy Bygdevoll - Presidenr Kjell Petter Kolberg - Erling Utnes - Anne Karin Joten og Fadder Sissel Joten Bakke.